Dag van de Mantelzorg

Op 10 november is het weer nationale Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden alle mantelzorger in het zonnetje gezet. Ook in de gemeente Heusden gaan we de mantelzorgers waarderen voor hun inzet. Om dat te kunnen doen, moeten wij natuurlijk weten wie mantelzorger zijn. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers zich registreren. 

Ben jij of ken jij iemand die mantelzorger is? Verdient hij of zij een waardering voor hun inzet? Dan maken wij ze blij met een leuke attentie.

Wij willen echter niet alleen contactgegevens verzamelen om een attentie te geven, wij willen ze ook zo goed mogelijk ondersteunen. Na registratie houden wij de mantelzorgers op de hoogte van activiteiten en bijeenkomsten en ontvangen ze 4 keer per jaar onze Mantelzorgkrant. Verder komen geregistreerde mantelzorgers automatisch in aanmerking voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering.

Wanneer is iemand een mantelzorger?

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor een hulpbehoevende, een chronisch zieke, iemand met psychiatrische problemen of een gehandicapte. Dit doet diegene minstens 3 maanden en gemiddeld meer dan 8 uur in de week.

Hoe kan je iemand registreren of laten registreren?

Mantelzorgers kunnen zichzelf registeren via de website van Bijeen, telefonisch of per mail. Maar ook jij kan een mantelzorger opgeven voor de waardering! Om in aanmerking te komen voor de waardering van 2018 willen de vragen om voor 8 november te registeren.

> registreren als mantelzorger

Meer informatie

Wilt u meer informatie over mantelzorg? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Heusden, telefoon (0416) 373 670. E-mailen kan ook: infoheusden@contourdetwern.nl.

>Meer informatie over mantelzorg