Dikke voldoende voor Bijeen

De mensen van Bijeen doen hun uiterste best om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun behoefte aan zorg of ondersteuning. Uit de onderzoeken naar de ervaringen van cliënten binnen Wmo en Jeugdhulp blijkt dat ze daarin goed slagen. In beide onderzoeken scoort Bijeen een hele dikke voldoende.

Als iemand met een zorg- of ondersteuningsvraag aanklopt bij Bijeen wordt altijd eerst in kaart gebracht wat er precies aan de hand is. Daarbij wordt gekeken wat mensen zelf kunnen doen en wat anderen in hun omgeving eventueel voor hen kunnen betekenen. Daarbij wordt ook bekeken of via bestaande voorzieningen hulp geboden kan worden, zoals de klussendienst van Zorgsaam Heusden of dagbesteding van Met Elkaar.

Is er professionele hulp nodig, dan gaat een consulent van Bijeen samen met de cliënt verder in gesprek om zo de meest passende oplossing te vinden. Op basis daarvan wordt een persoonlijk plan opgesteld, waarin staat wat die persoon en eventueel zijn gezin nodig heeft. Ook beschrijft het plan hoe die ondersteuning georganiseerd wordt. Wie doet wat en welke professionele ondersteuning is eventueel nodig.

De onderzoeken laten zien dat Bijeen op al die terreinen goed scoort. Zo geeft 83 procent van de bevraagde Wmo-cliënten aan tevreden te zijn met de geboden ondersteuning. Bij Jeugdhulp geeft 97 procent aan dat ze goed geholpen zijn bij vragen en problemen. Ook over het contact met Bijeen zijn de ondervraagden meer dan tevreden. Bij Jeugdhulp vonden alle respondenten dat er voldoende tijd genomen werd, ze als cliënt serieus genomen werden en ze duidelijke informatie kregen. Bij Wmo ligt dat percentage iets lager.

Cliëntondersteuning

Wat Bijeen nog beter kan doen en ook gaat doen, is meer bekendheid geven aan de cliëntondersteuner. Ook dit jaar blijkt dat slechts een derde van de ondervraagden weet van het bestaan van die cliëntondersteuner. En dat is erg jammer. Want die cliëntondersteuner kan een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van problemen en het regelen van hulp. Zo kan de cliënt altijd een cliëntondersteuner vragen om aan te schuiven bij een keukentafelgesprek dat hij of zij heeft met een consulent van Bijeen. De inzet van een cliëntondersteuner is kosteloos.

Meer informatie

Wilt u meer weten over cliëntondersteuning? Raadpleeg de website www.bijeenheusden.nl of bel met Bijeen: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

> Voorlegger cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp 2018

> Bekijk hier de factsheet van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

> Bekijk hier de factsheet van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2018