Ondersteuning nodig en dan...?

U heeft zorg of ondersteuning nodig, maar er is niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? In dat geval kunt u een beroep doen op Bijeen.

Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij het Aanmeldpunt van Bijeen of bij een van de wijkwinkels in onze gemeente. Tijdens het eerste contact bekijken zij samen met u wat er precies aan de hand is. Daarbij wordt gekeken wat u zelf kunt doen en wat mensen in uw omgeving eventueel voor u kunnen betekenen. Daarbij wordt ook bekeken of via bestaande voorzieningen geholpen kunt worden. Denk daarbij aan de klussendienst Zorgsaam Heusden, de dagbesteding van Met Elkaar of bijvoorbeeld het Spreekuur Geldzaken.

Cliëntondersteuning

Als tijdens het eerste gesprek niet duidelijk wordt wat de beste oplossing is, kan besloten worden om een cliëntondersteuner of consulent van Bijeen in te schakelen. Een cliëntondersteuner ondersteunt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp, met als doel dat u daarna weer zelf verder kunt. De hulp die een cliëntondersteuner biedt, is gratis.

> Meer informatie over cliëntondersteuning

Keukentafelgesprek

Ook kan desgewenst een consulent van Bijeen worden ingeschakeld. Deze maakt met u een afspraak voor zogenoemd keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek gaat de consulent met u verder in gesprek over uw situatie en uw vraag om zo de meest passende oplossing te vinden. Op basis hiervan maakt u vervolgens samen met de consulent een persoonlijk plan. In dit

In dit plan legt u vast wat u of uw gezin nodig heeft. Ook beschrijft het plan hoe die ondersteuning georganiseerd wordt. Door uzelf, uw familie of anderen. Als blijkt dat u professionele ondersteuning nodig heeft, dan zal de consulent van Bijeen die samen met u regelen.

> Meer informatie over het keukentafelgesprek