Lokale inkoop Wmo 2018

Bij Bijeen Heusden is het mogelijk om gedurende het jaar een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van zorg. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Contractering voor jeugdhulp

In 2018 is het alleen nog mogelijk om een lokale raamovereenkomst te sluiten voor de Wmo. Aanmelden voor Jeugdhulp loopt via de gastheergemeente Tilburg van de Regio Hart van Brabant, zie voor meer info www.regio-hartvanbrabant.nl. De aanbesteding voor de regionale jeugdhulp is echter al gesloten. In de lokale raamovereenkomst van Bijeen Heusden wordt Jeugdhulp nog wel genoemd. Dit komt doordat het contract een verlenging is van het contract 2016, maar dit is dus niet van toepassing op nieuwe zorgaanbieders.

> Raadpleeg voor meer informatie de website van de Regio Hart van Brabant

Hoe gaat contractering voor Wmo met Bijeen in zijn werk?

Let op! Op 1 april 2019 gaan de contracten van de regionale aanbesteding Wmo-begeleiding in. Om die reden kunt u de komende maanden alleen nog een lokaal contract krijgen, als u kunt aantonen dat u deelneemt aan de regionale aanbesteding.

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Bijeen hanteren wij een stappenplan.

1. Lees de Raamovereenkomst 2018 door en bepaal of u zich hierin kunt vinden.
Onderdeel van de raamovereenkomst is het Declaratieprotocol van Zorg-Lokaal. U kunt dit document opvragen bij ons administratiekantoor Zorg-Lokaal via helpdesk@zorg-lokaal.nl.

> Raadpleeg de Raamovereenkomst 2018

2. Stuur een overzicht met de zorg die u wilt contracteren naar Bijeen.
Maak hierbij gebruik van het bijgaande excel-formulier. Vermeld in de mail hoeveel cliĆ«nten in de gemeente Heusden u op dit moment behandelt (op basis van pgb) en met hoeveel cliĆ«nten u in gesprek bent over het starten van zorg.

U kunt het overzicht mailen naar transitie@heusden.nl

> Excel-formulier te contracteren zorg

3. Bijeen bepaalt of de zorg die u wilt bieden van toegevoegde waarde is voor de gemeente Heusden.
Dit hangt vooral af van het aantal reeds gecontracteerde zorgaanbieders die hetzelfde type zorg aanbieden. Indien noodzakelijk nemen wij contact op met u.

4. Als Bijeen interesse heeft in het aangaan van een contract vragen wij u de volgende zaken in orde te maken.
Wij verzoeken u de stukken waar nodig te voorzien van een handtekening.

  1. Raamovereenkomst 2018 (paraferen op iedere pagina, handtekening op pag. 5);
  2. Europees Uniform Aanbestedingsdocument;
  3. Excel voor PDC met organisatie gegevens;
  4. Handboek AO/IC, ISO-certificaat of HKZ-certificaat waarmee u aantoont dat uw organisatie voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen;
  5. Verklaring omtrent Gedrag (VOG) als het een eenmanszaak betreft. Bijeen Heusden vergoedt deze kosten niet.

U kunt deze documenten per e-mail opsturen naar: transitie@heusden.nl.

5. Na goedkeuring maakt Bijeen een afspraak voor een gesprek met u waarin de volgende zaken aan de orden komen.

  1. Bepaald wordt of u aan onze kwaliteitseisen voldoet voor het leveren van zorg aan onze inwoners. Afhankelijk van de zorg die u wilt contracteren kunnen wij u voorafgaand aan het gesprek nog aanvullende stukken opvragen. Ook bestaat de kans dat we de GGD vragen om een screening te doen.
  2. U krijgt een toelichting op de belangrijkste administratieve processen bij Bijeen.
  3. U krijgt een toelichting op de afspraken rondom relatiebeheer.
AGB-code en VECOZO-certificaat

Bijeen werkt voor haar administratie samen met administratiekantoor Zorg-Lokaal. Bijeen geeft de afgegeven zorgindicaties (toewijzingen) door aan het Zorg-Lokaal, waarna u via Zorg-Lokaal uw declaraties kunt indienen. Het indienen van declaraties verloopt via een beveiligde omgeving waarvoor u een AGB-code en een VECOZO-certificaat nodig heeft.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zorg-Lokaal, telefoon: 088-007 94 94

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de inkoop Wmo 2018? Stuur dan een mail naar: transitie@heusden.nl.