Overzicht van zorgpartners

Om de inwoners van de gemeente Heusden zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun zorgvragen, heeft Bijeen overeenkomsten gesloten met een aantal zorgaanbieders.

Jeugdhulp

Als het gaat om jeugdhulp zijn de overeenkomsten met zorgaanbieders op regionaal niveau binnen Hart van Brabant afgesloten. Een overzicht van deze zorgaanbieders vindt u in de digitale Wegwijzer Jeugdhulp Hart van Brabant.

> Naar de Wegwijzer Jeugdhulp Hart van Brabant 

Wmo

Alle gecontracteerde zorgaanbieders voor de Wmo vindt u in het Productenboek Wmo en jeugdhulp. Dit productenboek bevat tevens alle declaratiecodes waarop zorgaanbieders kunnen declareren. Vanaf 1 april a.s. wordt de Wmo begeleiding regionaal uitgevoerd. Vanaf die datum gelden nieuwe contracten. Zie voor meer informatie hierover: www.zorginregiohartvanbrabant.nl.