Hulp en advies bij financiële problemen

Wanneer u te maken krijgt met armoede en financiële problemen en kwesties die daarmee te maken hebben, kunt u bij de maatschappelijk werkers van Bijeen advies en ondersteuning krijgen. 

De maatschappelijk werkers van Bijeen kunnen u helpen bij de volgende onderwerpen:  

  • het ordenen van de administratie
  • inzicht krijgen in de eigen financiële situatie 
  • leren rondkomen met uw inkomen 
  • oplossingen bespreken zoals bewindvoering of schuldhulpverlening 
  • advies over gemeentelijke regelingen en armoedebeleidvoorzieningen 
  • de invloed van financiële problemen op u en uw omgeving 
  • ondersteunen bij het weer actief worden in de samenleving 

Samen met u kijkt de maatschappelijk werker van Bijeen ook naar uw sociale omgeving. Als de problemen met het gezin of huishouden te maken hebben, kan er met het hele gezin en de sociale omgeving gekeken worden hoe die aangepakt kunnen worden. Hierbij wordt uitgegaan van uw eigen mogelijkheden waarbij u zelf de richting bepaalt. Waar nodig wordt de samenwerking gezochtmet gemeente, woningbouwvereniging en andere instanties waarmee u te maken heeft. Daarnaast worden vrijwilligers ingeschakeld om u verder te begeleiden. 

Cursus

Wat veel mensen helpt bij het overzien van hun financiële problemen, is deelname aan de cursus ‘rondkomen met je inkomen'.

> Meer informatie over de cursus 'Rondkomen met je inkomen'

Folder  

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp de flyer 'Hulp en advies bij financiële problemen'.

> Flyer 'Hulp en advies bij financiële problemen'