Bijstandsuitkering

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten zoals huur, eten en drinken. Daarnaast wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft. 

Meer informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering vindt u op de website van Baanbrekers. 

> Uitkering aanvragen bij Baanbrekers