Werken met een beperking: Banenafspraak

Om mensen met een beperking sneller en makkelijker aan een baan te helpen is de Wet banenafspraak in het leven geroepen. De Wet banenafspraak is een onderdeel van de participatiewet.

In de Banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. In 2026 moeten er alles bij elkaar 125.000 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een ziekte of een handicap.  

Wat is een Banenafspraak? 
  • Een Banenafspraak is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Een baan volgens de Banenafspraak komt neer op minimaal 25,5 uren per week.
  • Een baan volgens de Banenafspraak is altijd een baan bij een reguliere werkgever.
  • Een Banenafspraak is een arbeidsovereenkomst met een persoon die wel kan werken, maar niet in staat is door beperkingen het wettelijk minimumloon te verdienen.
  • Voor het gemis aan loonwaarde wordt de werkgever via een structurele loonkostensubsidie gecompenseerd tot maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Jaarlijks wordt de loonwaarde van de werknemer vastgesteld en wordt aan de hand daarvan de hoogte van de subsidie bepaald.
Hoe komt u in aanmerking voor de Banenafspraak?

Een Indicatie Banenafspraak is een verklaring die je krijgt als je door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Denk je hiervoor in aanmerking te komen kun je een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. Heb je op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of de entree-opleiding in het mbo gevolgd, dan heb je automatisch een Indicatie Banenafspraak. 

> Een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV

Heb je al een Indicatie Banenafspraak? Baanbrekers neemt je dan op in het doelgroepenregister. Het doelgroepenregister is een landelijk register met alle mensen die onder de Banenafspraak vallen. U heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepenregister in dienst te nemen of te houden.

Ondersteuning nodig

Heeft u ondersteuning nodig bij het vinden of houden van werk? Neem dan contact op met Baanbrekers, telefoon: (0416) 67 10 00. E-mailen kan ook: info@baanbrekers.org.

Bent u werkgever?

Bent u werkgever en heeft u interesse in de Banenafspraken? Bekijk dan hier de aanvullende informatie.

> Aanvullende informatie over Banenafspraken voor ondernemers