Crisisinterventieteam

Heeft u direct hulp nodig bij een crisissituatie of bij verward gedrag? Bel dan het Crisisinterventieteam (CIT). Het CIT bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties in de regio Hart van Brabant. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken.

Dagelijks ontvangt het CIT tientallen telefoontjes voor hulp bij crisissituaties en verward gedrag. Een team van professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis zit in de startblokken om direct hulp te bieden. Bij situaties met huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten gaat het CIT er op af. 

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag?

BEL: 0800-80 13

Bij welke situaties bel je CIT? 
  • Crisissituatie in gezin, met gevaar voor de veiligheid van kinderen en ouders. 
  • Spoedeisende hulpverlening bij verward gedrag.
Overige hulpnummers
  • 112: bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.
  • De Huisartsenpost: voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.

> Folder over het Crisisinterventieteam