Ik maak me zorgen om een ander

U maakt zich zorgen om iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld omdat diegene niet goed voor zichzelf of voor zijn of haar familie zorgt. Of omdat iemand zich afzondert van familie en vrienden, of extreme denkbeelden uit. Waar kunt u dan terecht?

Dit kunt u zelf doen

Een gesprek kan soms het beeld dat u heeft duidelijk maken. Dit kan(een deel van) uw zorgen wegnemen of juist bevestigen. Misschien kunt u op een eenvoudige manier helpen. Praat met de buren of familie van de persoon of het gezin waar u zich zorgen over maakt.

Overleg met Bijeen

Het is soms lastig om te bepalen waar u met uw zorgen terecht kunt. Vooral als u zelf niet precies weet wat er aan de hand is. Heeft u een vraag over wat u het beste kunt doen, of bij wie of welke organisatie u terecht kunt? U kunt dan binnenlopen bij een van de Bijeen Teams in uw wijk of contact opnemen met het Aanmeldpunt van Bijeen op telefoonnummer (073) 78 201 78 of e-mail: info@bijeenheusden.nl. Zij gaan met u in gesprek om te kijken op welke wijze u met de situatie kunt omgaan.

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag?

Heeft u direct hulp nodig bij een crisissituatie of bij verward gedrag? Bel dan het Crisisinterventieteam (CIT). Het CIT bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties in de regio Hart van Brabant. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken.

BEL: 0800-80 13

Bij welke situaties bel je CIT?

  • Crisissituatie in gezin, met gevaar voor de veiligheid van kinderen en ouders. 
  • Spoedeisende hulpverlening bij verward gedrag.

Overige hulpnummers

  • 112: bij acute bedreiging of gevaar, geweld, brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie, een overval of een ongeval.
  • De Huisartsenpost: voor medische vragen buiten kantooruren. Bijvoorbeeld bij voedselvergiftiging of een kind dat blijft overgeven.
  • 0900-8844: als er geen spoed is maar wel politiehulp nodig is.

> Folder over het Crisisinterventieteam

Een melding doen

Als u liever iets wilt melden, dan kunt u terecht bij één van de hieronder genoemde meldpunten en organisaties.

Kindermishandeling is niet altijd even duidelijk herkenbaar. Het gaat niet alleen om fysiek geweld maar het kan ook gaan om verwaarlozing, uitschelden of kleineren. Daarom is het zo belangrijk dat mensen dit leren te herkennen. Daar helpt de website zorgenomeenkind.nl bij.

De website Zorgenomeenkind.nl is een initiatief van de regionale Taskforce Kindermishandeling. Dat is een netwerk van professionals, organisaties en inwoners in de regio Hart van Brabant. De Taskforce zoekt naar een nieuwe aanpak van het probleem, zodat kindermishandeling eerder gesignaleerd kan worden en hopelijk steeds vaker kan worden voorkomen.

Behalve dat de website helpt bij het herkennen en verhelpen van kindermishandeling, is er ook informatie te vinden over wat mensen kunnen doen tegen kindermishandeling en waar ze hulp kunnen vragen. 

> www.zorgenomeenkind.nl

Veilig Thuis Midden-Brabant is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld.

Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders. Of u nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap.
Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Een Veilig Thuis, dat doen we samen!

Veilig Thuis is te bereiken via 0800-2000 (gratis).

> Naar de website van Veilig Thuis

Ervaring leert dat veel vormen van discriminatie niet worden gemeld. Mensen denken vaak dat discriminatie alleen iets groots is, maar discriminatie zit juist in kleine dingen. En door die niet te melden, lijkt het of er geen probleem is en doen we er niks aan. Meld discriminatie, hoe klein ook.

Discriminatie kan direct zichtbaar zijn, maar kan ook indirect aanwezig zijn. Voel jij je niet geaccepteerd? Word jij gediscrimineerd of ben je getuige van discriminatie? Doe er wat mee. Meld het. 

Melden kan ook anoniem en is altijd vertrouwelijk!

Meldpunt Discriminatie Heusden
telefoon: (0416) 760 160 (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
e-mail: info@meldpuntdiscriminatieheusden.nl

Traverse biedt opvang en begeleiding aan diegenen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door de zelfstandige woon- en leefsituatie te herstellen. 

Diegenen die bij Traverse aankloppen hebben vaak te kampen met een veelheid aan problemen; naast problemen met huisvesting zijn er meestal ook problemen op gebied van financiën, dagbesteding en/of gezondheid. Voor deze problematieken heeft Traverse expertise in huis.

Werken aan herstel

Traverse stimuleert werken aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel. Mensen die zich melden hebben vaak het gevoel dat ze nergens meer bij horen en geen aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij. Traverse helpt hen met het vinden van een netwerk en het herpakken van de aansluiting met de maatschappij. Traverse gaat altijd uit van de krachten en mogelijkheden die een persoon heeft. Door die krachten en mogelijkheden te benutten werken we samen aan het persoonlijke en maatschappelijke herstel. Het doel is dat mensen weer de regie over het eigen leven kunnen nemen en weer mee kunnen doen in de maatschappij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over maatschappelijke opvang? Neem contact op met Traverse in Tilburg.

Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse
Reitse Hoevenstraat 2, Tilburg
Telefoon: (013) 464 50 99
E-mail: info@smo-traverse.nl 

> Naar de website van Traverse

Wilt u een melding doen van extremisme of radicalisering, bijvoorbeeld omdat iemand in uw omgeving extreme uitspraken doet? U kunt radicalisering melden via de volgende instanties.

  • Neem zo spoedig mogelijk contact op met de politie: wijkagent of contactpersoon.
  • Meld het signaal ook bij de medewerker openbare orde en veiligheid of radicaliseringambtenaar van de gemeente Heusden, telefoon (073) 513 1789.
  • Bij geen gehoor, leg contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), e-mail: arbb@nctv.minvenj.nl.

 

Bij vragen of problemen die geen spoed hebben, belt u met de politie via 0900-8844. Is er wel sprake van spoed, bijvoorbeeld als er een levensbedreigende situatie is of als u een misdrijf ziet? Bel dan met het alarmnummer 112.

Via 0800-7000 kunt u anoniem informatie geven over geweld, overvallen, brandstichting, radicalisering, wapen- of mensenhandel, hennepteelt en andere drugscriminaliteit. U leest meer over anoniem melden op de website van Meld Misdaad Anoniem.

> Meld Misdaad Anoniem